Razlog

Било 1914 г. В Мехомия, след Освобождението населението ставало по-заможно и местните големци купували все по-гиздаво редило за невестите си, но не искали да се прибират с кални кондури от неделната църковна служба. Църквата "Св. Георги Победоносец" ставала все по-тясна да побере благочестивите миряни. Искали да имат хубава и голяма църква в центъра. Председателят отец Коста Саве Чилев внася за обсъждане предложението на Епархийския наместник свещеник Коста Коев в прошение до министъра на държавните имоти. В него той се моли за дарение на земята за храм "Св. Кирил и Методий", като към него се изгради приют със  сиропиталище и старопиталище. „Числото на сираците-нещастници след войната расте и рискуваме да останат без залък хлеб и подслон.” Започнали градежа с  големи камъни в темелите …

„Да се възстанови строежът на храма, който беше спрян поради променените политически и благоустройствени условия. Относно доставката на камък, да се изкъртят камъните в основата от 1914г. и  да се възобнови творческата работа. На 1.Х.1926г. се решава църквата да се именува „Св. Благовещение”. Благо Максимов поема разходите по купуването на 2 големи свещника и три камбани с надпис „Дарение от братя Благой, Михаил и Георги Иванови Максимови”. Така в Разлог пристигнали 3 камбани с общо тегло 493 кг. Като най-голямата е 300 кг, средната - 118, а малката - 75 кг. Изработени са от висококачествен бакър и английски калай и тоново построени Ре, Фа и Сол. Като проектант е привлечен архитект Борис Жабленов, чийто брат е първият аптекар в Разлог.

За новата и достолепна църква са нужни обзавеждане, камбани, църковна утвар, иконописване, олтар и освещаване, та даже и пангар.

Иконописването на олтара е от Стефан Юлиевич Шарич от София.

Застроената площ е 710м, а дворното пространство почти 4дка. Височината на камбанарията е 26 м /колкото Хрельовата кула в Рилския манастир/.

Така на 5.ХІ.1939г., след 12 годишни усилия на обществеността и Неврокопския митрополит Борис, храмът „Св. Благовещение” е осветен и отваря врати с пожелание да носи благословение и благовещение на всички родолюбиви разложани.

Вътрешното пространство на храма е изцяло изографисано в периода 2000–2008год. от екип млади художници реставратори начело със Здравка Чобанова от Разлог.

Банско - Туристически портал, Хотели в Банско, Механи в Банско