Personalities

/24.V.1874 г. – 04.Х.1961 г./dimitur molerov

Просветен и книжовен деец, фолклорист, общественик.

Произхожда от родолюбивата фамилия Молерови, създатели на Банската живописна школа. Син е на иконописеца Георги Молеров и на Елена Сирлещова, родственица на народните хайдути Никола и Кир Благо Тодеви. Завършва Българската солунска гимназия, а по-късно славянска филология в Софийския университет. Учителства в Силистра, Битоля, Сливен, Велико Търново, Банско, Разлог и др. Като учител в Битоля е член на Окръжния революционен комитет на ВМОРО.

Книжовната му дейност се изразява в издирване и популяризиране на българското народно творчество и литературни опити в различни жанрове: поеми, драми, повести и изследвания на широк кръг от проблеми, свързани с българското културно-историческо наследство.

Автор е на идилиите „Тенка и Китан“, „Стойна Пострумка“, драмите „Юда Искариотски“, „Хайдушка поляна“, „Нов даскал“.

През 1954 година заедно с брат си обнародват фолклорния сборник „Народописни материали от Разложко“ – ценен източник на историята Банско и региона.

Носител е на отличието „За граждански заслуги“ на Министерството на просвещението /1920 г./.

Банско - Туристически портал, Хотели в Банско, Механи в Банско