Personalities

/ок. 1822 г., Банско – 1896 г., София/nikola popfilipov
 

Просветен деец, учител, книжовник, преводач и свещеник.

Започва образованието си в килийното училище на баща си. Стремежът му към знания го отвежда в училището на Рилския манастир, гръцкото училище в Мелник, а след това в Копривщица при Йоаким Груев. Придобива завидно за времето си образование. Учителства в Калофер, Чирпан, Пирдоп, Банско /1854 – 1877 г./, Перущица, Свищов, Бобошево, Долен и Кресна. Във всички училища, в които преподава, въвежда взаимоучителния метод като по-висш етап в развитието на новобългарското образование. Поддържа връзки с видни наши и чуждестранни възрожденски дейци като: Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Данов, Стефан Веркович и др. Радетел е за създаването на единен книжовен български език на основата на българските диалекти.

Никола Попфилипов се занимава и с книжовна дейност. Съставя учебници и учебни помагала, превежда книги от църковнославянски и гръцки на български и ги разпространява. След Руско-Турската война 1977 – 1878 г. се установява в София, където става свещеник. Сътрудничи с дописки и статии на в. „Македония“.

Банско - Туристически портал, Хотели в Банско, Механи в Банско